chược
xúc xắc loạt
Bánh Xe roulette/Xổ Số Máy
dice cup